Tag: Dua Tipikal Pejabat

Dua Tipikal Pejabat

Posted: 28/12/2018 at 08:00   /   Tajuk

Perhatian Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam terhadap masa depan umatnya sangat besar. Wujud perhatian beliau terefleksikan dalam banyak hal. Salah satunya dalam redaksi doa yang beliau ajarkan. Salah satu doa yang sering beliau panjatkan adalah, “Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia; dan siapa yang mengemban tugas […]

No Comments read more